صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه قرار گرفته است صنعت پتروشیمی ایران با توجه به ۵۰ سال سابقه و بهره گیری از نیروهای کار آمد و متخصص در مسیر توسعه قرار دارد. مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه برگزاری یازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: روند رو به رشد توسعه صنعت پتروشیمی ایران با برگزاری همایش IPF و تبادل نظر و ارائه دستاوردهای کارشناسان ایرانی در کنار شرکت کنندگان خارجی بدون تردید با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت. علی محمد بساق زاده افزود: ایران اکنون سابقه ای ۵۰ ساله در صنعت پتروشیمی دارد و در طول این سالها انتقال دانش فنی و بومی سازی سبب شده تا تکیه بر خارجیها روندی کاهشی داشته باشد و ایرانیان خود بتوانند صنعت پتروشیمی را به سوی توسعه هدایت کنند. وی ادامه داد: افزون بر مجتمعهایی که در حال تولید هستند امسال چند مجتمع دیگر وارد مدار تولید می شوند و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزایش خواهد یافت و امید است با مشارکت بیشتر بانکهای داخلی و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی بتوان تامین مالی طرحها را سرعت بخشیم تا هر چه زودتر این طرحها تولید شوند.

درباره نویسنده

No comments

ارسال نظر

*