خبرگزاری موج – مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از در جریان بودن مذاکرات با کشورهای جدید برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی ایران خبر داد و گفت: با اطمینان از تأمین نیاز داخل، صادرات انجام می شود. عبدالحسین بیات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با بیان این مطلب اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۶۰ کشور جهان اقدام به خریداری محصولات پتروشیمی ایران می کنند و بسیاری از کشورها نیز درخواست خود را برای واردات محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران ارسال کرده اند. وی افزود: در برخی محصولات تولیدی، تقاضای بازار جهانی برای خرید تولیدات پتروشیمی ایران بیش از میزان تولید و عرضه ماست، از اینرو در برنامه های توسعه ای افزایش تولید در برخی گریدهای خاص با توجه به بازار روبه رشد آن دیده شده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران خاطرنشان کرد: با رصد بازار داخلی توسط کارگروه های تخصصی، همچنان اولویت صنعت پتروشیمی تأمین نیاز داخلی کشور است و پس از اطمینان از تأمین مناسب نیاز داخل، توسعه صادرات در برنامه ها قرار دارد. معاون وزیر نفت از بررسی درخواست های ارائه شده از سوی برخی کشورها در کمیته های تخصصی خبر داد و گفت: بررسی های کارشناسی در حال انجام است و در هر محصول صادراتی که مازاد بر نیاز داخل، تولید داشته باشیم، صادرات آن به سمت بازارهای جدید هدایت می شود.

درباره نویسنده

No comments

ارسال نظر

*