ارائه روش کروماتوگرافی مبتنی بر نانوذرات طلا سال گذشته بیش از یکصد میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی با ناوگان شرکت ملی پخش به مبادی مصرف منتقل شد. معاون مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (در بخش حمل و نقل مواد سوختی) به خبرنگار شانا گفت: جابجایی ۱۰۰ میلیارد لیتر فرآورده به مبادی مصرف با بهره گیری از نفتکشهای جاده پیما، راه آهن (مخزن دار) و کشتی های سوخترسان در دریا، انجام شده است. عباس فیل سرایی انتقال یکصد میلیارد لیتر فرآورده در این ناوگان را براساس دو شاخصه وزن و مسافت، معادل ۱۵ هزار میلیون تن کیلوگرم اعلام و اظهار کرد: ۱۰ هزار میلیون تن کیلوگرم از این مقدار با بهره گیری از نفتشکهای جاده پیما، ۳ هزار میلیون تن کیلوگرم با استفاده از کشتی و ۲ هزار میلیون تن کیلوگرم نیز از طریق راه آهن (مخزن دار) به مبادی مصرف منتقل شده است. ۸۸ میلیارد لیتر سوخت، سهم نفتکشهای جاده پیما وی سهم مواد سوختی جابجا شده به وسیله نفتکشهای جاده پیما را در بازه زمانی یاد شده ۸۸ میلیارد لیتر (۱۰ هزار میلیون تن کیلوگرم) اعلام و اظهار کرد: این سهم جابجایی سوخت در بخش ریلی ۸ میلیارد لیتر و در بخش دریایی نیز ۴ میلیارد لیتر بوده است. وی با بیان اینکه بخش حمل مواد سوختی به وسیله نفتکشهای جاده پیما، قدرت مانور بیشتری در مقایسه با دو بخش دیگر (ریلی و کشتی) دارد، تصریح کرد: در بخش حمل مواد سوختی جاده ای و انتقال آن به مبادی مصرف، ۱۲ هزار نفتکش بخش خصوصی فعالیت می کند. فیل سرایی تصریح کرد: با توجه به حمل بخش عمده مواد سوختی از طریق نفتشکهای جاده پیما و اهمیت سلامت این ناوگان برای انتقال ایمن فرآورده های نفتی، میانگین سنی عمر نفتکشها بر اساس آیین نامه جاده ای حمل مواد خطرناک به ۹ سال کاهش یافته است و با کشورهای اروپایی رقابت می کند. ۱۲۰۰ میلیارد تومان کرایه حمل نفتکشهای جاده پیما وی گفت: ۳۳ تا ۳۵ درصد هزینه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مربوط به نفتکشهای جاده پیماست بگونه ای که در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بابت کرایه حمل مواد سوختی به آنها پرداخت شده است. فیل سرایی گفت: بخش ریلی نیز با قراردادی که با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دارد، انتقال دهنده نفت کوره به مبادی مصرف (عمدتا نیروگاهها) است. به گفته وی شعاع حمل مواد سوختی بوسیله راه آهن از مبدا تا مقصد به یکهزار کیلومتر می رسد. معاون مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین اظهار کرد: کشتیها نیز وسیله دیگری برای انتقال فرآورده های نفتی به مبادی مصرف هستند و با مدیریت بخش خصوصی، سوخت مورد نیاز استانهای ساحلی را تامین می کنند.

درباره نویسنده

No comments

ارسال نظر

*