Tag Archives: آزمون‌های حرارتی TGA-DTA

دستاورد محققان ایرانی برای افزایش عمر لاستیک ها بسپار می نویسد، محققان دانشگاه صنعتی قم توانستند با استفاده از نانوذرات اکسید روی در سیستم پخت لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان (EPDM)، موفق به افزایش مقاومت حرارتی (طول عمر) قطعه نهایی و بهبود خواص مکانیکی آن شوند. خواص ویژه نانوذرات اکسید روی نظیر مقاومت حرارتی بالا، Continue Reading

موفقیت پژوهشگران کشور در افزایش عمر لاستیک با نانو ذرات خواص ویژه نانوذرات اکسید روی نظیر مقاومت حرارتی بالا، ثابت دی الکتریک پایین و فعالیت کاتالیستی ویژه سبب شده است دانشمندان کاربردهای آنها را در زمینه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. اگرچه تا کنون مطالعات بسیاری بر عملکرد این نانوذرات در سیستم تولید Continue Reading