Tag Archives: آلاینده‌های رنگی

معرفی نسل جدید نقاط کوانتومی برای حذف آلاینده‌های رنگی در کشور پژوهشگران ایرانی موفق به معرفی دسته جدیدی از نقاط کوانتومی آلائیده شده بعنوان نانوفتوکاتالیست‌های نسبتا سبز، موثر و سریع برای تخریب آلاینده‌های رنگی شدند. به گزارش سرویس علمی ایسنا، با استفاده از دستاوردهای این تحقیقات و با بکارگیری نقاط کوانتومی خانواده سولفید روی می‌توان Continue Reading

تولید نانوکامپوزیتی برای حذف آلاینده‌های صنعتی ساخت نانوکامپوزیت هیدروژلی بر پایه پروتئین با قابلیت حذف آلاینده‌های صنعتی به ویژه رنگدانه‌ها از محیط‌های آلوده و بررسی میزان تأثیر نانوذرات خاک در این فرایند هدفی بوده است که پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد کرج اقدام به اجرای این تحقیقات کردند. از این کار ابتدا نمونه‌هایی از هیدروژل پایه Continue Reading