دستاورد محققان ایرانی برای افزایش عمر لاستیک ها بسپار می نویسد، محققان دانشگاه صنعتی قم توانستند با استفاده از نانوذرات اکسید روی در سیستم پخت لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان (EPDM)، موفق به افزایش مقاومت حرارتی (طول عمر) قطعه نهایی و بهبود خواص مکانیکی آن شوند. خواص ویژه نانوذرات اکسید روی نظیر مقاومت حرارتی بالا، Continue Reading