موفقیت محققان کشور در افزایش زمان ماندگاری شیر با نانوذرات محققان ایرانی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی در برابر باکتری‌های مختلف شیر را بررسی کردند. به گزارش سرویس علمی ایسنا، نتایج این تحقیق در صنایع مختلف، پزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی به عنوان مثال ضدعفونی کردن آب و یا بسته‌بندی و ساخت‌ دارو و غذا Continue Reading