Tag Archives: برنامه ای برای سرامدی صنعت پتروشیمی

برنامه ای برای سرامدی صنعت پتروشیمی مهندس عباس شعری مقدم از مدیران خوش فکر و کارآزموده و پرسابقه صنعت پتروشیمی و مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برآن شدیم تا با ترتیب دادن گفتگویی تفصیلی دیدگاه های این نخبه صنعتی را برای حل مشکلات این صنعت و توسعه آن جویا شویم. باتوجه به آنکه Continue Reading

برنامه ای برای سرامدی صنعت پتروشیمی مهندس عباس شعری مقدم از مدیران خوش فکر و کارآزموده و پرسابقه صنعت پتروشیمی و مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برآن شدیم تا با ترتیب دادن گفتگویی تفصیلی دیدگاه های این نخبه صنعتی را برای حل مشکلات این صنعت و توسعه آن جویا شویم. باتوجه به آنکه Continue Reading