رشد قیمت پلی اتیلن بسپار به نقل از پترو تحلیل می نویسد، در حالی رشد قیمت پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹ پتروشیمی امیرکبیر در بازار داخل ادامه دارد که گفته می شود عرضه این کالا در هفته جاری نیز در بورس انجام نخواهد شد. عدم عرضه این کالا طی یک ماه گذشته نرخ آن را Continue Reading