تحریم صنعت خودرو بسپار به نقل از ایسنا می نویسد، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: ‌امیدواریم به دنبال لغو تحریم خارجی صنعت خودرو تحریم‌های داخلی این صنعت نیز برداشته شود. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: متاسفانه مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعه نه در خارج از کشور بلکه در داخل است. وی با بیان Continue Reading