موفقیت پژوهشگران کشور در افزایش عمر لاستیک با نانو ذرات خواص ویژه نانوذرات اکسید روی نظیر مقاومت حرارتی بالا، ثابت دی الکتریک پایین و فعالیت کاتالیستی ویژه سبب شده است دانشمندان کاربردهای آنها را در زمینه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. اگرچه تا کنون مطالعات بسیاری بر عملکرد این نانوذرات در سیستم تولید Continue Reading