ساخت رزین از لیوان های یکبار مصرف توسط گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج موفق به ساخت رزین از لیوان های یکبار مصرف شدند. دکتر سوسن اصغری عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با بیان این مطلب افزود: به همراه تیم دانشجویی متشکل Continue Reading