Tag Archives: صنعت نفت

تدوین دانش فنی تولید کاتالیست‌های آروماتیزاسیون در کشور رییس پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری پژوهشگاه صنعت نفت با اعلام این که پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه کاتالیست حدود۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است گفت: با تدوین دانش فنی کاتالیست آروماتیک سازی و واگذاری آن به بخش خصوصی برای تولید انبوه از خروج میلیون ها Continue Reading

بر اساس سند توافق هسته ایران و گروه ١+۵ تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران لغو شد تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران لغو شد گروه بین الملل: بر اساس سند توافق مذاکرات هسته ای ایران و گروه ١+۵ پس از چهار روز مذاکرات فشرده در ژنو سوئیس، لغو تحریم فروش محصولات پتروشیمی از جمله دستاوردهای این Continue Reading