نخستین ارزیابی نفتی از توافق هسته ای ایران و ١+۵ لغو تحریم پتروشیمی یک حرکت مثبت برای توسعه همکاری هاست شانا _ گروه پتروشیمی: هئیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لغو تحریم های اعمال شده علیه این صنعت استقبال کرده و اعلام کرد که آماده توسعه روابط خود با دیگر کشورها است. به گزارش Continue Reading