کاهش حجم ۱۰ درصدی عرضه مواد پلیمری در بورس کالای ایران در آخرین هفته اردیبهشت ماه، حدود ۵۵ هزار تن انواع مواد پلیمری در بورس کالای ایران عرضه شد که نمایانگر افت ۱۰ درصدی حجم عرضه این مواد در بورس نسبت به هفته ماقبل است. به گزارش شانا در هفته ای که گذشت کالاهایی چون Continue Reading