در ماه آوریل ۲۰۱۴، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی کاهش یافت شاخص جهانی پتروشیمی پلاتس از کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در ماه آوریل خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پپنا بر اساس گزارش ماهانه شاخص جهانی پتروشیمی پلاتس (PGPI) قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در ماه آوریل (اردیبهشت) نسبت به ماه مارس (فروردین) با یک درصد کاهش Continue Reading