گرانی پلی اتیلن سنگین در بازار بسپار به نقل از پترو تحلیل می نویسد، دیروز در حالی قیمت پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر در بازار داخل با ۱۳۰ تومان افزایش به مرز ۴ هزار و ۳۵۰ تومان درهر کیلو رسید که عرضه این کالا در بورس وارد زمان مچینگ شد. به گفته معامله گران Continue Reading