پوشش های نانومتری ضدلک در پژوهشگاه مواد و انرژی ساخته شد به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ˈپروانه سنگ پورˈ عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی و مجری این طرح در مورد کاربرد این پوشش ها در تجهیزات پزشکی و ابزار جراحی گفت: Continue Reading