ورود سرمایه‌گذاران در پتروشیمی رییس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در حال حاضر محصولات پتروشیمی به کشورهای شرق آسیا و هند صادر می‌شود، اما هر قدر بتوانیم در بازار بین الملل بویژه اروپا و امریکا حضور مستمر داشته باشیم طبیعی است که می‌توانیم سطح صادرات محصولات خود را گسترش دهیم. هادی زنوزی Continue Reading