پیوندی: ایران تا ۵ سال آینده ۱۰ میلیون تن متانول تولید می کند معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آخرین نشست تخصصی روز نخست یازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی در تهران از افزایش ظرفیت تولید متانول کشور ظرف پنج سال آینده خبر داد. به گزارش خبرنگار شانا، چهارمین نشست تخصصی از نخستین روز Continue Reading