چهار هاب جدید پتروشیمی در ایران ایجاد می شود مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با هدف توسعه صنعت پتروشیمی، چهار هاب جدید پتروشیمی در کشور ایجاد می شود. به گزارش خبرنگار اعزامی شانا به شیراز، عباس شعری مقدم، شب گذشته (٢۵ فروردین ماه) در دیدار با استاندار فارس از ایجاد چهار هاب جدید پتروشیمی Continue Reading