قیمت پیشنهادی مجلس برای «خوراک گاز پتروشیمی ها موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص قیمت گاز خوراکی پتروشیمی ها اظهار داشت: بحث خوراک گاز پتروشیمی ها و جمع‌بندی نهایی فردا (روز یکشنبه) در مجلس ارائه می شود و پیش‌نویس پیشنهادی را به دولت ارائه خواهد شد. رئیس کمیته پتروشیمی Continue Reading