پلی آمید ۶ ساده مشکی چین PA 6 B پلی آمید ۶ ساده بی رنگ چین PA 6 N پلی آمید ۶٫۶ ساده مشکی چین PA 6 B پلی آمید ۶٫۶ ساده بی رنگ چین PA 6.6 N پلی آمید مشکی ۶ – ۳۰% الیافدار چین PA 6 30 GF B پلی آمید بی رنگ Continue Reading