پلی آمید PA

list view
 • KN136

  KN136

  KN136
  پلی آمید ۶ ساده KN136

  رنگ : بی رنگ

  کشور : کره

  کاربرد:Gears, safety belt clips

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ساده

  پلی آمید ۶ ساده

  پلی آمید ۶ ساده

  کشور: آلمان

  رنگ: بی رنگ

  گرید: Schulman MV 14

  کاربرد:

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ساده

  پلی آمید ۶ ساده

  پلی آمید ۶ ساده

  کشور:تایوان

  رنگ:بی رنگ

  گرید:BES Z4

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶٫۶ ساده

  پلی آمید ۶٫۶ ساده

  پلی آمید ۶٫۶ ساده

  کشور:آبمان

  رنگ:بی رنگ

  گرید: A 70S

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ۳۰ % تقویت شده با الیاف شیشه

  پلی آمید ۶ ۳۰ % تقویت شده با الیاف شیشه

  پلی آمید ۶ ۳۰ % تقویت شده با الیاف شیشه
  کشور: آلمان

  رنگ: بی رنگ

  گرید: K ZZ4

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶٫۶

  پلی آمید ۶٫۶

  پلی آمید ۶٫۶
  پلی آمید ۶٫۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه

  کشور:آلمان

  رنگ: مشکی و بی رنگ

  گرید: A 70 GF30

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • PA6

  PA6

  PA6
  پلی آمید ۶ ساده

  کشور: آیمان

  رنگ: بی رنگ

  گرید:B3S

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶٫۶ ساده

  پلی آمید ۶٫۶ ساده

  پلی آمید ۶٫۶ ساده

  رنگ:بی رنگ

  گرید:ِDpont Zytel

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ساده

  پلی آمید ۶ ساده

  پلی آمید ۶ ساده

  کشور:هلند

  رنگ:بی رنگ

  گرید:DSM F223D-BAG

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ساده PA6

  پلی آمید ۶ ساده PA6

  پلی آمید ۶ ساده PA6

  کشور:چین

  رنگ:بی رنگ

  گرید:۵۰۶۶NH

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه PA6 30%GF

  پلی آمید ۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه PA6 30%GF

  پلی آمید ۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه PA6 30%GF

  کشور :هلند

  رنگ:بی رنگ

  گرید:K224-G6

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶٫۶ ساده PA66

  پلی آمید ۶٫۶ ساده PA66

  پلی آمید ۶٫۶ ساده PA66

  کشور:هلند

  رنگ:بی رنگ

  گرید: S223-E

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶٫۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه

  پلی آمید ۶٫۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه

  پلی آمید ۶٫۶ ۳۰% تقویت شده با الیاف شیشه

  کشور:هلند

  رنگ:بی رنگ –  مشکی

  گرید:S223-G6223-HG6

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ۳۰% GF

  پلی آمید ۶ ۳۰% GF

  پلی آمید ۶ ۳۰% GF

  رنگ : بی رنگ

  کشور : کامپاند هندی

  کاربرد:Gears, safety belt clips

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • PA 66 30%GF

  PA 66 30%GF

  PA 66 30%GF

  پلی آمید ۶۶ ۳۰% الیاف شیشه

  پلی آمید ۶۶ ۳۰% GF

  کشور: آلمان

  رنگ: بی رنگ

  گرید: Schulman MV 14

  کاربرد: الکترونیک – خودرو

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ ۳۰% GF

  پلی آمید ۶ ۳۰% GF

  پلی آمید ۶ ۳۰% GF

  کشور: مالزی

  رنگ:مشکی

  گرید:B 30 RC

  کاربرد: قطعات خودرو – قطعات الکترونیک

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ الیافدار Bergamid Polyone

  پلی آمید ۶ الیافدار Bergamid Polyone

  پلی آمید ۶ الیافدار Bergamid Polyone

  رنگ : مشکی

  کشور : آلمان

  گرید: B65 G30 70

  کاربرد: قطعات خودرو -قطعات الکترونیک – اتصالات آب و فاضلاب – قطعات خانگی

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…
 • پلی آمید ۶ کامپاند الیافدار مشکی

  پلی آمید ۶ کامپاند الیافدار مشکی

  پلی آمید ۶ کامپاند الیافدار مشکی

  درصد الیاف از ۵% الی ۵۰%

  قیمت : تماس بگیرید

  Loading Updating…